1А  (von 6.41 bis 23.04)
Vul. B. Khmelnytskoho  – vul. Lypynskoho – prosp. Chornovola – prosp. Svobody – pl. Halytska – vul. Pidvalna – vul. I.Honty – pl. Rizni - prosp. Chornovola - vul. Lypynskoho - vul. B. Khmelnytskoho

(von 6.30 bis 23.05)
Vul. Horodotska – pr. Svobody – pl. Halytska – vul. Pidvalna – vul. I.Honty – vul. Horodotska

(von 6.30 bis 23.02)
Vul. Stryiska (TC “King Cross Leopolis”) – vul. Shota Rustaveli – vul. I.Franka – vul. Pidvalna – vul. I.Honty - pl. Rizni - prosp. Svobody - pl. Halytska- vul. I.Franka- vul. Shota Rustaveli - vul. Stryiska- (TC “King Cross Leopolis”)

(von 6.30 bis 23.05)
prosp. Chervonoyi Kalyny - vul. Stusa- vul. Snopkivska - vul.Voloska - vul. Shota Rustaveli - vul. I.Franka - vul. Pidvalna - vul. I.Honty - pl. Rizni - prosp. Svobody - vul. I.Franka - vul. Shota Rustaveli - vul. Voloska - vul. Snopkivska - vul. V.Stusa – prosp .Chervonoyi Kalyny

(von 6.30 bis 22.50)
m. Vynnyky - vul. Lychakivska - pl. Mytna - vul. Pidvalna - vul. I.Honty - pl. Rizni - prosp. Svobody - pl. Halytska – pl. Mytna - vul. Lychakivska - m. Vynnyky

(von 6.30 bis 23.01)
vul. I.Velychkovskoho (Riasne - 2) - vul. T.Shevchenka - vul. Horodotska - prosp. Svobody - pl. Halytska - vul. Pidvalna - vul. I.Honty - vul. Horodotska - vul. T.Shevchenka - vul. I.Velychkovskoho (Riasne - 2)

7 (von 6.00 bis 22.17)
vul. Pidholosko - vul. Varshavska - vul. P.Pancha - prosp. Chornovola - vul. P.Kulisha - vul. Horodotska - vul. Kulparkivska - vul. T.Kopystynskoho (und zurück - vul.Okruzhna)- vul. Liubinska - vul. I.Vyhovskoho - vul. Kulparkivska - vul. Naukova - vul. Khutorivka - prosp. Chervonoyi Kalyny - vul. Skrypnyka

8 (von 6.40 bis 23.07)
vul. Zernova - prosp. Chornovola (und zurück - vul.P.Kulisha)- vul. Zamarstynivska - m. Briukhovychi (vul. Lvivska – vul. Kurortna – vul. Nezalezhnosti – vul. Ivasiuka)

9(von 6.30 bis 23.00)
vul. Maksymovycha - vul. Stryiska - vul. I.Rubchaka - vul. Troleibusna - (und zurück -vul. Volodymyra Velykoho  - vul Stryiska)- vul. Volodymyra Velykoho - vul. Kulparkivska - vul. Horodotska - vul. P.Kulisha - vul. Zernova - prosp. Chornovola (und zurück - vul. P.Kulisha) - vul. Zamarstynivska - vul. Haidamatska - Vul. B.Khmelnytskoho (Bus station-2) – c.Murovane

10 (von 6.36 bis 22.57)
vul. Stryiska (TC “King Cross Leopolis”) - vul. Naukova - vul. Kulparkivska - vul. I.Vyhovskoho- vul. Liubinska - vul. Horodotska - vul. Chernivetska (Main Train Station)

11(von 6.30 bis 23.03)
vul. I.Velychkovskoho (Riasne - 2) - vul. T.Shevchenka - vul. Levandivska - vul. Siaivo - vul. Horodotska - vul. I.Vyhovskoho - vul. Volodymyra Velykoho - vul.Stryiska - vul.Khutorivka (und zurück - vul.Stryiska - vul.Rubchaka  - vul.Troleibusna - vul.Volodymyra Velykoho) - prosp. Chervonoyi Kalyny

12 (von 6.30 bis 23.03)
vul. I.Velychkovskoho (Riasne - 2) - vul. T.Shevchenka - vul. Kleparivska (und zurück - prosp.Chornovola - vul. P.Kulisha- vul.Horodotska) - vul. Lypynskoho (Bus station-2) - vul. Hrinchenka - vul. Mazepy - vul. Mykolaichuka - vul. Shchurata - vul. Mykolaichuka

13 (von 6.30 bis 23.00)
vul. Zbyralna - vul. Horodotska - vul. Riashivska - vul. Kulparkivska - vul. Volodymyra Velykoho - vul. Stryiska - vul. I.Chmoly - vul. Panasa Myrnoho - vul. Uhorska (und zurück - vul.D. Karbysheva - vul. S.Lytvynenka) - vul. V.Luhanska - vul. Zelena - vul. Sykhivska - prosp. Chervonoyi Kalyny

14 (von 6.30 bis 23.05)
vul. Zbyralna - vul. Horodotska - vul. Riashivska - vul. Naukova - vul. Khutorivka - prosp. Chervonoyi Kalyny - vul.Sykhivska - vul.Kavaleridze - vul.Kolomyiska - prosp. Chervonoyi Kalyny

15 (von 6.30 bis 23.03)
vul. Horodotska (Local Train station) - vul. S.Bandery - vul. Kopernyka - vul. V.Stefanyka - vul. Dzh. Dudayeva - prosp. T.Shevchenka - vul. O.Hertsena - vul. I.Franka - vul. Zelena - vul. G.Washingtona - vul. Pasichna - vul. Medovoyi Pechery - vul. Pasichna - vul.Lychakivska - vul. M.Zankovetskoyi - vul. M.Lysenka - vul. Vynnychenka - vul. I.Honty - vul. Horodotska - vul. B.Lepkoho - vul. Lystopadovoho Chynu - vul. Sheptytskykh - vul. Korotka - vul. Horodotska (Local Train Station)

16 (von 6.30 bis 23.07)
vul. Sykhivska - prosp. Chervonoyi Kalyny - vul. D.Karbysheva - vul. S.Lytvynenka (und zurück - vul. Uhorska) - vul. Panasa Myrnoho - vul. I.Chmoly - vul. Stryiska - vul. Volodymyra Velykoho - vul. I.Vyhovskoho - vul. Liubinska - vul. Okruzhna (und zurück – vul. Narodna) - vul. Horodotska - vul. Chernivetska (Main Train Station)

17 (von 6.30 bis 23.03)
vul. I.Vyhovskoho - vul. Horodotska - vul. Siaivo - vul. Shyroka - vul. Subotivska - vul. Povitriana - vul. Levandivska - vul. T.Shevchenka - vul. Horodotska - vul.Kulisha - vul.Zernova - prosp.Chornovola - vul.Lypynskoho - vul.Varshavska - vul. Mazepy - vul. Hrinchenka - vul.B.Khmelnytskoho

18 (von 6.30 bis 23.09)
vul. Zbyralna - vul. Horodotska - vul. V.Kurmanovycha - vul. Rudnenska – vul. Hnizdovskoho - vul. Shyroka - vul. Siaivo - vul. Horodotska - vul. I.Vyhovskoho - vul.Volodymyra Velykoho - vul. Stryiska - vul. Shota Rustaveli - vul. Zelena -vul.Studentska - (und zurück - vul.Levytskoho - vul.Dniprovska) - vul. Mechnikova - vul.Lychakivska - vul. Kryvchytska Doroha - vul. Bohdanivska

19 (von 6.00 bis 23.07)
prosp.Chervonoyi kalyny - vul. Sykhivska - vul. Zelena - vul. G.Washingtona - vul. Pasichna - vul. Lychakivska - vul. Hlynianskyi Trakt - vul. Bohdanivska - vul. Plastova - vul. Kovelska - vul. Poliova - vul. Novoznesenska - vul. B.Khmelnytskoho - vul. Hrinchenka - vul. I.Mykolaychuka - vul. V.Shchurata

20 (von 6.25 bis 23.05)
vul. Kovelska - vul. Kukurudziana - vul. B.Khmelnytskoho - vul. Haidamatska - vul. Zamarstynivska - vul. P.Kulisha (und zurück - vul. Zernova - prosp. Chornovola) - vul. Horodotska - vul. Siaivo - vul. Shyroka - vul. Subotivska

21 (von 6.30 bis 23.05)
Ringroad (“Epicentre” market) - vul. Horodotska - vul. Riashivska - vul. Patona - vul. I.Vyhovskoho - vul. Volodymyra Velykoho - vul. Kn.Olhy - vul. A.Sakharova - vul. M.Kopernyka (und zurück - vul. P.Doroshenka - vul. M.Verbytskoho)


22 (von 6.30 bis 23.00)
vul. Sichovykh Striltsiv - vul. Lystopadovoho Chynu - vul. I.Ohiyenka (und zurück - vul. B.Lepkoho - vul. Universytetska) - vul. Horodotska - vul. Siaivo - vul. Levandivska - vul. T.Shevchenka - vul. Briukhovytska - m. Briukhovychi (vul. Nezalezhnosti - vul. Shyroka - vul. Kurortna - vul. Lvivska)


23 (von 6.30 bis 23.09)
vul. Subotivska - vul. Shyroka - vul. Siaivo - vul. Horodotska - vul. I.Vyhovskoho - vul. Kulparkivska - vul. Naukova - vul. Khutorivka - prosp. Chervonoyi Kalyny - vul. Sykhivska - vul. Zelena - vul. G.Washingtona - vul. Pasichna - vul. Lychakivska - vul. Hlynianskyi Trakt


24 (von 6.23 bis 23.08)
vul.Horodotska (Local Train Station) - vul.S.Bandery- vul.M.Kopernyka– vul.V.Stefanyka- vul.Dzh.Dudayeva- prosp.T.Shevchenka - vul.O.Hertsena- vul.I.Franka– vul.Pekarska - vul.Chekhova - vul.Lychakivska - vul.Pasichna (und zurück- vul.Pasichna - vul.Dzh.Vashynhtona - vul.Zelena -pl.Petrushevycha - vul.Shota Rustaveli- vul.D.Vitovskoho - vul.M.Kopernyka- vul.S.Bandery)  - vul.Medovoi Pechery


25 (von 6.00 bis 23.07)
vul.M.Korduby- vul.Opryshkivska- vul.B.Khmelnytskoho- vul.Lypynskoho- prosp.Chornovola- vul.P.Kulisha-vul.Horodotska- vul.Kulparkivska - vul.T.Kopystynskoho (und zurück - vul.Okruzhna) - vul.Liubinska- vul.I.Vyhovskoho- vul.Kulparkivska - vul.Naukova- vul.Stryiska(TM «King Cross Leopolis»)


26 (von 6.00 bis 23.07)
vul.Antonovycha- vul.I.Kavaleridze- vul.Sykhivska - prosp.Chervonoi Kalyny- vul.D.Karbysheva  - vul.Stusa- vul.I.Svientsitskoho - vul.Voloska - vul.Shota Rustaveli - vul.Zelena - vul.Franka - vul.Vynnychenka - vul.I.Honty - pl.Rizni - prosp.Chornovola - vul.Lypynskoho- vul.Zamarstynivska- vul.A.Linkolna- vul.P.Tychyny- vul.M.Khvyliovoho- vul.Mykolaichuka- vul.Shchurata- vul.Mykolaichuka


27 (von 6.30 bis 23.05)
Sknyliv - vul.Horodotska - vul.Vyhovskoho - vul.Kulparkivska - vul.Naukova - vul.Kn.Olhy - vul.V.Velykoho -  vul.Stryiska- vul.I.Chmoly- vul.Panasa Myrnoho- vul.Uhorska (und zurück- vul.D.Karbysheva - vul.S.Lytvynenka) - vul.Navrotskoho - vul.Zelena -vul.Dzh.Vashynhtona - vul.Pasichna– vul.Medovoi Pechery


28 (von 6.30 bis 23.30)
vul.Skrypnyka - prosp.Chervonoi Kalyny - vul.Kolomyiska - vul.Kavaleridze- vul.Sykhivska - vul.Zelena (und zurück - vul.Zelena - vul.Zubrivska- prosp.Chervonoi Kalyny - vul.Skrypnyka) vul.Dzh.Vashynhtona - vul.Pasichna- vul.Lychakivska- vul.Vynnychenka- vul.I.Honty - vul.B.Khmelnytskoho- vul.Pid Dubom- vul.V.Yeroshenka- vul.Varshavska- prosp.Chornovola


29 (von 6.30 bis 23.04)
Lysynychi- vul.Hlynianskyi Trakt - vul.Lychakivska- vul.Vynnychenka - vul.Lysenka (und zurück- vul.Lysenka - vul.Zankovetskoyi - vul.Lychakivska)


30 (von 6.30 bis 23.00)
vul.I.Velychkovskoho (Riasne - 2) - vul.T.Shevchenka- vul.Horodotska- vul.B.Lepkoho - vul.Universytetska - vul.Stefanyka - vul.Dudayeva - prosp.Shevchenka - vul.Saksahanskoho - vul.I.Franka- vul.Zelena - vul.Shota Rustavelli - vul.Voloska  - vul.Snopkivska - vul.V.Stusa- vul.S.Lytvynenka - vul.Panasa Myrnoho- vul.I.Franka


31(von 6.30 bis 23.05)
vul.Chernivetska (Main Train Station) - vul.Horodotska- Vul.P.Kulisha- vul.Zernova- prosp.Chornovola (und zurück- vul.P.Kulisha) - vul.Pid Dubom- vul.V.Yeroshenka- vul.Varshavska- vul.Zamarstynivska- vul.Mazepy- vul.B.Hrinchenka- vul.B.Khmelnytskoho


32 (von 6.30 bis 23.05)
vul.Chernivetska (Main Train Station) - vul.Horodotska- вул.Vul.I.Vyhovskoho- vul.Kulparkivska - vul.Naukova- vul.Khutorivka- prosp.Chervonoi Kalyny


33 (von 6.30 bis 23.04)
vul.I.Vyhovskoho- vul.O.Kulchytskoi- vul.S.Petliury- vul.Liubinska- vul.Okruzhna - vul.V.Antonovycha(und zurück- vul.Heroiv UPA- vul.T.Kopystynskoho - vul.Liubinska) - vul.S.Bandery- vul.M.Kopernyka (und zurück- vul.P.Doroshenka)


34 (von 6.23 bis 23.08)
Bilohorshcha- vul.Shyroka- vul.Siayvo- vul.Horodotska - vul.P.Kulisha


35 (von 6.00 bis 23.07)
vul.Poliova- vul.Novoznesenska - вул. Vul.B.Khmelnytskoho- vul.Lypynskoho- prosp.Chornovola- vul.Khimichna - vul.Dzherelna - vul.Sholom-Aleykhema- vul.B.Lepkoho- vul.Lystopadovoho Chynu- vul.O.Nevskoho (und zurück - vul.S.Bandery - vul.Horodotska- vul.P.Kulisha- vul.Zernova- prosp.Chornovola) - vul.S.Bandery-  vul.gen.Chuprynky - vul.I.Horbachevskoho - vul.Kn.Olhy - vul.Volodymyra Velykoho- vul.Stryiska- vul.I.Chmoly - vul.Panasa Myrnoho- vul.Uhorska (und zurück- vul.D.Karbysheva - vul.S.Lytvynenka) - prosp.Chervonoi Kalyny- vul.Sykhivska - vul.I.Kavaleridze- vul.K.Tryliovskoho


36 (von 6.30 bis 23.04)
m.Vynnyky- vul.Lychakivska- vul.Vynnychenka - vul.Lysenka


37 (von 6.25 bis 23.09)
vul.Pidholosko- prosp.Chornovola- vul.P.Kulisha (und zurück- vul.Zernova- prosp.Chornovola) - vul.Horodotska- vul.Hoholia - vul.Lystopadovoho Chynu - vul.Ustyianovycha - vul.Doroshenka - vul.M.Verbytskoho (und zurück- vul.M.Kopernyka- vul.S.Bandery) - vul.Kopernyka- vul.D.Vitovskoho - vul.I.Franka (und zurück- pl.Ye.Petrushevycha - vul.Shota Rustaveli- vul.D.Vitovskoho) - vul.Zelena- vul.V.Navrotskoho - prosp.Chervonoi Kalyny - vul.H.Khotkevycha


38 (von 6.30 bis 23.06)
Lviv University after I.Franko - pl.Sv.Yura – vul.Sheptytskykh- vul.Horodotska- vul.Kulparkivska - vul.Volodymyra Velykoho- vul.Kn.Olhy - vul.Naukova- vul.Khutorivka- prosp.Chervonoi Kalyny- vul.Sykhivska- vul.Zelena (TB hospital)


39 (von 6.30 bis 23.00)
vul.Zelena (TB hospital)- vul.Sykhivska - prosp.Chervonoi Kalyny- vul.Stusa- vul.Shota Rustaveli- vul.Zelena - vul.Studentska (und zurück- vul.K.Levytskoho- vul.Dniprovska) -vul.Mechnikova- vul.Lychakivska- вул. Vul.M.Zankovetskoi- vul.M.Lysenka- vul.M.Kryvonosa - (und zurück- vul.M.Kryvonosa - vul.Hutsulska- vul.M.Lysenka)


40 (von 6.30 bis 23.03)
vul.Stryiska(TM «King Cross Leopolis») - vul.Khutorivka- prosp.Chervonoi Kalyny- vul.Sykhivska - vul.Zelena - vul.Dzh.Vashynhtona - vul.Pasichna- vul.Lychakivska- m.Vynnyky


41 (von 6.10 bis 23.00)
vul.Sykhivska - prosp.Chervonoi Kalyny- vul.Khutorivka-vul.Naukova- vul.Kn.Olhy - vul.I.Horbachevskoho- vul.gen.Chuprynky- vul.S.Bandery- vul.Horodotska- vul.P.Kulisha- vul.Zernova (und zurück - vul.P.Kulisha) - prosp.Chornovola- vul.Varshavska- vul.Zamarstynivska - vul.I.Mazepy - vul.Hrinchenka - vul.B.Khmelnytskoho


42 (von 6.30 bis 23.05)
prosp.Chervonoi Kalyny- vul.Luhanska- vul.Stryiska - vul.A.Sakharova- vul.M.Kopernyka (und zurück - vul.M.Verbytskoho) - vul.S.Bandery- pl.M.Kropyvnytskoho


43 (von 6.36 bis 22.57)
vul.Subotivska- vul.Shyroka- vul.Siayvo- vul.Horodotska- vul.S.Bandery - vul.gen.Chuprynky - vul.I.Horbachevskoho- vul.A.Sakharova- vul.Stryiska- vul.Volodymyra Velykoho- vul.I.Vyhovskoho- vul.O.Kulchytskoi- vul.S.Petliury


44 (von 6.10 bis 23.00)
vul.Kn.Olhy - vul.Volodymyra Velykoho - vul.Stryiska - vul.Shota Rustaveli - pl.Petrushevycha - vul.Zelena - vul.Dzh.Vashynhtona - vul.Pasichna- vul.Medovoi Pechery


45 (von 6.23 bis 23.08)
vul.I.Puliuya- vul.Naukova- vul.Kn.Olhy- vul.A.Sakharova - vul.M.Kopernyka (und zurück- vul.P.Doroshenka)


46 (von 6.10 bis 23.00)
prosp.Chervonoi Kalyny- vul.Sykhivska - vul.Zelena - vul.I.Franka - vul.Vynnychenka - vul.I.Honty - pl.Rizni - prosp.Chornovola - vul.Pid Dubom - vul.B.Khmelnytskoho (und zurück- vul.P.Kulisha- vul.Horodotska- vul.Lystopadovoho Chynu- vul.Universytetska - vul.V.Stefanyka- vul.Dzh.Dudayeva- prosp.T.Shevchenka - vul.D.Hertsena- vul.I.Franka– vul.Zelena) - vul.Zamarstynivska- vul.Mazepy- vul.I.Mykolaichuka– vul.Shchurata- vul.P.Orlyka


47А (von 6.10 bis 23.00)
vul.Dzh.Vashynhtona– vul.Pasichna– vul.Lychakivska– vul.Pidvalna– vul.Torhova– prosp.Svobody – pl.Halytska.


48 (von 6.10 bis 23.00)
Airport – vul.Liubinska– vul.Okruzhna - vul.Antonovycha – vul.S.Bandery – vul.Horodotska - pl.Rizni - prosp.Chornovola - vul.Pid Dubom.


49 (von 6.10 bis 23.00)
Riasne-2 – vul.Shevchenka – vul.Horodotska– Local Train Station.


50 (von 6.10 bis 23.00)
Riasne-2 – vul.Shevchenka – vul.Vynnytsia - vul.Tunelna - vul.Varshavska - prosp.Chornovola - pl.Torhova - vul.I.Honty - vul.Pidvalna - vul.Lysenka - vul.Zankovetskoyi - vul.Lychakivska – vul.Pasichna – vul.Lysynetska


51 (von 6.10 bis 23.00)
vul.Naukova  – vul.Kn.Olhy – vul.Volodymyra Velykoho– vul.Vyhovskoho – vul.O.Kulchytskoi – vul.S.Petliury – vul. Liubinska– vul.Okruzhna – vul.Kulparkivska – vul.Horodotska– vul.P.Kulisha – vul.Zernova– prosp.Chornovola – vul.Zamarstynivska– vul.I.Mazepy – vul.Mykolaychuka - vul.I.Mazepy - vul. Hrinchenka - vul.B.Khmelnytskoho